Khác biệt giữa các bản “Quảng Ninh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
* Tỉnh [[Quảng Ninh]]
* Huyện [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], tỉnh [[Quảng Bình]]
* Xã [[Quảng Ninh, Quảng Xương|Quảng Ninh]], thuộc huyện [[Quảng Xương]], tỉnh [[Thanh Hóa]]
 
===Trung Quốc===
* Huyện [[Quảng Ninh, QuảngTriệu ĐôngKhánh|Quảng Ninh]], thànhđịa cấp phốthị [[Triệu Khánh]], tỉnh [[Quảng Đông]]
 
== Xem thêm ==