Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi điều 20 Quy chế Biểu quyết”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
+ Sau khi hết thời gian tối đa của từng loại biểu quyết, được gia hạn thêm đúng 10 ngày (tự động gia hạn nếu người mở biểu quyết không có yêu cầu đóng biểu quyết).
 
+ Quá thời gian gia hạn, đóng biểu quyết tính theo tỷ lệ ủng hộ trong biểu quyết (không tính lá phiếu của người đề cử/ người viết chính của bài). viết)
 
+ NếuVới biểu quyết bầu chọn bài viết, nếu biểu quyết chỉ có lá phiếu của người đề cử/ người viết chính bài viết thì chấp nhận cho ứng cử lại bài viết sau 7 ngày kể từ ngày kết thúc ứng cử cũ (nếu chưa hội đủ phiếu).<ref>Mâu thuẫn với Điều 12???</ref>
 
- Thời gian gia hạn biểu quyết, số lượng thành viên quản trị kết luận biểu quyết chọn kiểm định viên tuân theo quy định riêng được cộng đồng thông qua.