Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

:::Đã thực hiện rõ trước khi {{u|CVQT}} nhắn. Về quy định bầu chọn KĐV, chưa chắc gì có thể chốt kết quả sau một ngày, chỉ có thể cam kết là ráng làm sớm nhất thôi, tương lai không đoán được. Gia hạn 10 ngày, à đã chỉnh lỗi sai. Áp dụng từ ngày sau khi chốt kết quả biếu quyết. Còn điều 22 quy chế thì chắc cần hỏi ý các thành viên khi biểu quyết, nhờ các thành viên có kinh nghiệm hoặc có công cụ hỗ trợ rà soát trước khi khóa cứng, tránh sửa đi sửa lại như quy chế. P/S: Về Dự thảo Quy chế, t đã thêm đóng tỉ lệ trừ người đề cử và ng viết bài theo gợi ý, tuy vậy chưa rõ mức "người viết chính", t thiết nghĩ ở mức 50% như mục BCB.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 18:29, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:Đồng chí {{u|ThiênĐế98}}: 7 ngày để đề cử lại liệu có quá sớm? Vì nó mâu thuẫn với điều 12 (???). Chỗ 30 ngày giãn cách vốn lấy ra từ BQXB và Biểu quyết phong cấp, nay đồng chí giãi bày ở trên, liệu có ổn khi vừa mâu thuẫn điều 12 lại phần nào mâu thuẫn cả điều 13 (2 BVT, 2 BVCL trong 1 tháng?? Chỗ này có BQ thông qua từ lâu, sửa quy trình BVCL mà!!) — [[User:CVQT|<font color="D70270">'''Messi'''</font>]]<sup>[[User talk:CVQT|<font color="16ACDA">'''M10'''</font>]]</sup> 18:43, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:::Đó chỉ là phương cách an ủi đối với các bài viết "đen đủi" không hiểu nổi nếu rơi vào trường hợp này thôi, {{u|CVQT}}. Điều gì mâu thuẫn được thông qua sau này, sẽ điều chỉnh cập nhật lại tất cả các quy định liên quan, bao gồn Quy chế, như Quy chế từng phủ định các quy định trước nó. Về 2 BVT, 2BVCL một tháng thì rõ là không mâu thuẫn gì, chỉ mâu thuẫn về thời gian giãn cách giữa biểu quyết thôi, cho mở lại sau 7 ngày nhưng phải thỏa quy định về 2 BVT-2BVCL một tháng.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 18:48, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
==Cập nhật AdvancedSiteNotices (3)==