Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

:::Đó chỉ là phương cách an ủi đối với các bài viết "đen đủi" không hiểu nổi nếu rơi vào trường hợp này thôi, {{u|CVQT}}. Điều gì mâu thuẫn được thông qua sau này, sẽ điều chỉnh cập nhật lại tất cả các quy định liên quan, bao gồn Quy chế, như Quy chế từng phủ định các quy định trước nó. Về 2 BVT, 2BVCL một tháng thì rõ là không mâu thuẫn gì, chỉ mâu thuẫn về thời gian giãn cách giữa biểu quyết thôi, cho mở lại sau 7 ngày nhưng phải thỏa quy định về 2 BVT-2BVCL một tháng.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 18:48, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
::Chỗ điều lệ KĐV: Nên giữ theo quy chế đã là đủ rồi, không biết liệu thêm vào “từ sửa đổi đầu tiên”, “không tính sửa đổi tại trang thảo luận,...” e có cứng quá không (dù bản thân không trái với quy chế vì yêu cầu được phép cao hơn mức tối thiểu) đồng chí {{u|ThiênĐế98}} ? — [[User:CVQT|<font color="D70270">'''Messi'''</font>]]<sup>[[User talk:CVQT|<font color="16ACDA">'''M10'''</font>]]</sup> 18:55, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:::Đối với vai trò KĐV, thiết nghĩ cần "cứng" hơn để bảo vệ dự án.
:::Nếu rối biểu quyết nắm rõ quy định, cộng với thời gian biểu quyết chưa chính thức khởi động (hỏi ứng viên sau đó vài ngày mới đưa ra biểu quyết để chuẩn bị biểu quyết kỹ lưỡng hơn; tạo biểu quyết xong chờ một hoặc vài ngày sau chính thức bỏ phiếu) thì đàn rối có khả năng tích tụ đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất. Đối với các tài khoản tạo sẵn nằm vùng (kiểm định cấm mấy tài khoản), vậy nếu dùng tài khoản này, viết sửa cho đủ 50 sửa đổi trong thời gian biểu quyết chưa chính thức bắt đầu, thế là có ngay một phiếu chọn kiểm định viên. Các rối bầu chọn nhân sự rõ là gây hại cho dự án: ủng hộ ảo một ứng viên "phe nhóm" của họ; phản đối các ứng viên đụng chạm lợi ích của họ, ví dụ như truy bắt rối.
:::Về không tính sửa đổi tại trang thảo luận, trang cá nhân là để chặn hiện tượng các thành viên nghiện sửa đổi, quanh quẩn dùng cách chào mừng thành viên bằng tay hay sửa đi sửa lại trang cá nhân, chưa hiểu biết dự án mức tối thiểu nâng số lượng sửa đổi để lấy tư cách bỏ phiếu, rối biểu quyết mà dùng cách thức trên thì vô cùng tai hại. Chưa kể ứng viên hay người đề cử có phần lớn là sửa đổi dạng thức này thì tốn thời gian dự án khi phải đi vào biểu quyết các biểu quyết dạng này.
:::P.S: Xin phép lấy câu hỏi trên để khai trương mục Q&A của biểu quyết mới nhé.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 19:42, ngày 29 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
==Cập nhật AdvancedSiteNotices (3)==