Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điều chế tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Điều chế số ==
 
Trong điều chế số, một sóng mang tương tự sẽ được biến đổi theo một chuỗi bit có chiều dài cố định hoặc thay đổi. Đây cũng có thể được coi là một dạng [[ADC|biến đổi tương tự-số]]. Hình dạng của sóng mang được lấy từ một tập hợp hữu hạn các [[symbol]].
 
Sau đây là những phương pháp cơ bản: