Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thị trấn Phước Long nằm ở phía bắc huyện Phước Long, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Vĩnh Phú Đông]]
*Phía tây giáp xã [[Phước Long (xã), thuộc huyện Phước Long)|Phước Long]]
*Phía nam giáp xã [[Vĩnh Phú Tây]]
* Phía bắc giáp huyện [[Hồng Dân]].