Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| picsize = 210px
| piccap = Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vào thế kỷ 13, Trung Quốc.
| t = 大勢至菩薩
Dédàshì Púsà
| s = 大势至菩萨
| p = Dàshìzhì
| w = Ta-shih-chi
| kanji = 勢至菩薩
Daiseishi Bosatsu
| romaji = Seishi
| romaji = Daiseishi Bosatsu
| tib =
| wylie = Thu-ch´en-Thob
| qn = Đại Thế Chí Bồ tát
|hangul=대세지 보살
}}
Daeseji Bosal|romanja=Daeseji Bosal}}
[[Tập tin:Museum für Ostasiatische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 008.jpg|nhỏ|Tượng Đại Thế Chí Bồ tát, Trung Quốc.]]
'''Đại Thế Chí Bồ Tát''', [[chữ Hán]]: 大勢至菩薩 hay '''Đắc Đại Thế Bồ Tát ('''chữ Hán: 得大勢菩薩),tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त,/ Mahāsthāmaprāpta), là một vị đại [[Bồ tát]] thể hiện ánh sáng trí tuệ trong [[Phật giáo]] [[Đại Thừa]], là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật [[A Di Đà]] ở Tây phương [[Cực lạc|Cực Lạc]].
 
== Hồng danh và tiền thân ==
416

lần sửa đổi