Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Peter VN”

Xin lỗi tất cả các bạn, mk xin lỗi phải tạm nghỉ Wiki gấp cho đến năm sau. Mong các bn và mng thông cảm giúp mk, mk xin hứa năm sau sẻ quay trở lại cùng mng và các bn.
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Xin lỗi tất cả các bạn, mk xin lỗi phải tạm nghỉ Wiki gấp cho đến năm sau. Mong các bn và mng thông cảm giúp mk, mk xin hứa năm sau sẻ quay trở lại cùng mng và các bn.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Đã nghỉ việc}}
Xin lỗi tất cả các bạn, mk xin lỗi phải tạm nghỉ Wiki gấp cho đến năm sau. Mong các bn và mng thông cảm giúp mk, mk xin hứa năm sau sẻ quay trở lại cùng mng và các bn để xây dựng wiki tươi đẹp hơn. •Peter VN <span style="background:#000000;color:white;border-radius:120px;">&nbsp;'''Peter ✅'''&nbsp;</span> 02:38, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)
{{Hộp lưu trữ|[[/Lưu 1|Lưu 1 (2020)]]}}
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">Chào mừng đến với trang thảo luận của Peter, mọi tin nhắn vui lòng viết xuống cuối trang</div>