Peter VN

Gia nhập ngày 8 tháng 3 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
 
{{UserStatus}}
{{Đã nghỉ việc}}
{{Thành viên không hút thuốc}}<br>
{| border="1" text-align = "center"
{{/Danh ngôn}}
{{GoogleFansVN/Info}}
 
==Một số bảng status thường dùng==
{| class="wikitable"