Khác biệt giữa các bản “The Face Vietnam (mùa 3)”

* Tham gia khoá học “Xây dựng và định hình phong cách" của Image Coach trị giá 200 triệu đồng trong vòng một năm
 
=== Thí sinh ===
Chú ý: ''Tính theo độ tuổi khi còn trong chương trình''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;