Khác biệt giữa các bản “Đông Ngô”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Đẹp trai hai fai ba mái (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Violess
(tên người dùng đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã lùi lại sửa đổi của Đẹp trai hai fai ba mái (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Violess)
Thẻ: Lùi tất cả