Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Động đất Irpinia 1980”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Earthquake
|title= Terremoto dell'Irpinia
| timestamp = 1980-11-23 18:34:52
|date= {{Start-date|23 tháng 11 năm 1980}}<ref name="ingv"/>
|anss-url = usp0001ay4
|isc-event = 635924
|local-date = {{Start-date|23 tháng 11 năm, 1980}}<ref name="ingv"/>
|local-time = 19:34:52 CET<ref name=CPTI11/>
|map2 = {{Location map | Italy
| label=