Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thespesia populnea”

n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:12.4533110)
[[Thể loại:Chi Tra bồ đề]]
[[Thể loại:Thực vật được mô tả năm 1807]]
[[Thể loại:Thực vật Việt Nam]]
[[Thể loại:Thực vật Ấn Độ]]
[[Thể loại:Thực vật Polynesia]]