Khác biệt giữa các bản “Oneworld”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|{{flagicon|Nhật Bản}} [[Nhật Bản]]
| [[J-Air]]<br />[[Japan Transocean Air]]
|-
| rowspan="6" | {{flagicon|CHL}} [[Chile]]
| rowspan="7" | [[LATAM]]
| rowspan="6" | {{dts|format=dmy|2000|6|1}}
|{{flagicon|ARG}} [[Argentina]]
| [[LATAM Argentina]]
|-
|{{flagicon|COL}}[[Colombia]]
| [[LATAM Colombia]]
|-
|rowspan="2"|{{flagicon|CHL}} [[Chile]]
| [[LATAM Chile]]
|-
| [[LATAM Express]]
|-
|{{flagicon|ECU}} [[Ecuador]]
| [[LATAM Ecuador]]
|-
|{{flagicon|PER}} [[Peru]]
| [[LATAM Perú]]
|-
|{{flagicon|BRA}} [[Brasil]]
|{{dts|format=dmy|2014|3|31}}
|{{flagicon|BRA}} [[Brasil]]
| [[LATAM Brasil]]
|-
|{{flagicon|Malaysia}} [[Malaysia]]
| [[Canadian Airlines]]{{Ref label|CP|A|A}}
| style="text-align: center" | {{dts|format=dmy|1999|2|1}} || style="text-align: center" | {{dts|format=dmy|2000|6|1}} || [[Calm Air]] <br/>[[Canadian North]] <br/>[[Canadian Regional Airlines]] <br/>[[Inter-Canadien]] <br/>[[Air Atlantic]]
|-
|{{flagicon|CHL}} [[Chile]]<br/>{{flagicon|BRA}} [[Brasil]]
| rowspan="7" | [[LATAM]]
|{{dts|format=dmy|2000|6|1}}<br/>{{dts|format=dmy|2014|3|31}} || style="text-align: center" |{{dts|format=dym|2020|05|1}}
| [[LATAM Argentina]] <br/>[[LATAM Brasil]] <br/>[[LATAM Chile]] <br/>[[LATAM Colombia]] <br/>[[LATAM Ecuador]] <br />[[LATAM Peru]] <br/>[[LATAM Express]]
|-
|{{flagicon|HUN}} [[Hungary]]
Người dùng vô danh