Khác biệt giữa các bản “Umji”

==Liên kết ngoài==
{{Commonscat|Kim Umji|Umji}}
* [http://cafesourcemusic.daum.netcom/gfrdofficialko/girf_profile.php GFriend]Trang trênweb Daumchính Cafethức] {{ko icon}}
* [http://gfriendofficial.jp Trang web chính thức] {{ja icon}}
* [http://twitter.com/gfrdofficial GFriend] trên [[Twitter]]
* [http://twittercafe.comdaum.net/GFRDofficialJPgfrdofficial GFriend] trên [[Twitter]] {{jaDaum icon}}Cafe
* [http://www.facebook.com/gfrdofficial GFriend] trên [[Facebook]]
* [http://www.instagram.com/gfriendofficial GFriend] trên [[Instagram]] {{ko icon}}
* [http://www.instagram.com/gfriend_japan_official GFriend] trên [[Instagram]] {{ja icon}}
* [http://wwwlineblog.youtube.comme/user/gfrdofficialgfriend_japan GFriend] trên [[Youtube]]Line Blog
* {{Weibo|6552265669|GFriend}}
* [http://twitter.com/gfrdofficial GFriend] trên [[Twitter]] {{ko icon}}
* [http://lineblogtwitter.mecom/gfriend_japanGFRDofficialJP GFriend] trên Line Blog[[Twitter]] {{ja icon}}
* [http://www.tiktok.com/@official_gfriend GFriend] trên [[TikTok]]
* [http://www.vlive.tv/channels/F73FF GFriend] trên [[V Live (trang web)|V Live]]
* [http://www.weverse.io/en/index.html GFriend] trên [[Weverse]]
* [http://mwww.weiboyoutube.cncom/uuser/6552265669gfrdofficial GFriend] trên [[Sina WeiboYouTube]] {{cn icon}}
* [http://lineblog.me/gfriend_japan GFriend] trên Line Blog {{ja icon}}
* [http://gfriendofficial.jp Trang web chính thức] {{ja icon}}
 
{{GFriend}}{{Source Music}}{{Big Hit Entertainment}}
 
[[Thể loại:GFriend]]
[[Thể loại:Thành viên của GFriend]]