Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

Trong quan niệm hiện đại. Xe tăng chỉ dùng để khắc chế các xe quân sự khác. Lực lượng tấn công chính là bộ binh và pháo binh. Khi xuất hiện những vũ khí diệt xe quân sự mới, như tên lửa chống tăng có điều khiển và máy bay trực thăng, vai trò của xe tăng được đem ra tranh cãi. Xe tăng thích hợp nhất vẫn dành cho những trận đấu tăng, tuy nhiên, ngày nay ít có những trận chiến như vậy.
 
Một xe tăng ngày nay không chỉ chạy nhanh, giáp dầy, súng mạnh. Nếu thiếu những phương tiện hiện đại như dẫn bắn, tìm và bám mục tiêu, bảo vệ [[ERA]][[APS]], thiết bị tự động hóa điều khiển từ xa... thì dù có đắp bao nhiêu sắt thép xe tăng cũng rất yếu. Ví dụ, một xe tăng giáp rất dầy nhưng phải thò đầu ra ngoài giáp dầy đó bắn súng máy, hay giáp xe rất tốt trước [[đạn KE]] của tăng địch nhưng bị người lính [[bộ binh]] hạ...Yêu cầu hiện đại hóa liên tục trong cuộc cách mạng điện tử dẫn đến chỉ những nước rất giầu và nắm được đỉnh cao công nghệ mới có đoàn xe tăng mạnh.
 
Vì súng vẫn là hệ thống chiến đấu phổ biến trên bộ, nên xe tăng vẫn là lực lượng chiến đấu nòng cốt của lục quân. Tuy ngày càng có nhiều hệ thống chống tăng dựa trên tên lửa chống tăng có điều khiển, tăng vẫn làm lực lượng quyết định trên bộ. Để đối phó với các hệ thống tên lửa, xe tăng cần được nghiên cứu phát triển liên tục.
Người dùng vô danh