Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bản ổn định mới nhất/Google Chrome”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Multiple releases
| branch1 = Windows, macOS, Linux
| version1 = 81.0.4044.92129<!-- DO NOT LIST DEV RELEASES -->
| date1 = {{start date and age|2020|4|727}}<ref name=Stable>{{cite web
| url = https://chromereleases.googleblog.com/2020/04/stable-channel-update-for-desktop_7desktop_27.html
| title = Stable Channel Update for Desktop
| publisher = [[Blogger (dịch vụservice)|Blogger]]
| work = Chrome Releases
| date = April 727, 2020
| accessdate = April 728, 2020}}</ref>
 
| branch2 = Android
| version2 = 81.0.4044.96117<!-- DO NOT LIST DEV RELEASES -->
| date2 = {{start date and age|2020|4|721}}<ref>{{cite web
| url = https://chromereleases.googleblog.com/2020/04/chrome-for-android-updateupdate_21.html
| title = Chrome for Android Update
| work = Chrome Releases blog
| publisher = Blogger
| date= April 721, 2020
| accessdate = April 722, 2020}}</ref><!--<ref name=StableReleases>{{cite web
| url = https://omahaproxy.appspot.com/
| title = Google Chrome
 
| branch3 = iOS
| version3 = 81.0.4044.62124<!-- DO NOT LIST DEV RELEASES -->
| date3 = {{start date and age|2020|4|721}}<ref>{{cite web
| url = https://apps.apple.com/app/chrome-web-browser-by-google/id535886823
| title = Google Chrome on the App Store
| work = iTunes Preview
| date = April 721, 2020
| accessdate = April 722, 2020}}
</ref>
}}<noinclude>