Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

Xem [[Danh sách MBT]].
 
*Thập niên 1960 Liên Xô phát triển một loại xe tăng mới, nay là các xe [[T-64]], [[T-72]] và [[T-90]]. *Điều này thúc đẩy các nước khác phát triển thế hệ tăng mới dùng pháo nòng trơn mạnh, động cơ khỏe, giáp dầy, thừa kế xe tăng hạng nặng trước đây. [[Người Đức]] trở lại vị trí dẫn dầu xe tăng phương Tây với kiểu [[Leoparrd 2]], hầu hết xe phương Tây ngày nay cải tiến từ nó, điển hình là xe kiểu [[M1A1]], [[M1A2]], [[Challenger 2]].
*Các xe lai giữa hai dòng như:
 
**Xe [[MBT Leclerc]] [[Pháp]] thiết kế hệ thống nạp đạn tự động như xe [[Nga]] nhưng dùng đạn phương Tây.
Các xe lai giữa hai dòng như:
**[[Nga]] và [[Ucraina]] cũng sản xuất các xe tăng tháp pháo dài như [[T-72 120]] và [[Object 640]], [[Object 640]], đạn dài chứa xau tháp pháo, nạp tự động bằng xích.
*Xe [[MBT Leclerc]] [[Pháp]] thiết kế hệ thống nạp đạn tự động như xe [[Nga]] nhưng dùng đạn phương Tây.
*[[Nga]] và [[Ucraina]] cũng sản xuất các xe tăng tháp pháo dài như [[T-72 120]] và [[Object 640]], [[Object 640]], đạn dài chứa xau tháp pháo, nạp tự động bằng xích.
 
[[Liên Xô]] và [[Nga]] sau này vẫ phát triển tiếp dòng xe cơ động trước đây, nhưng khối lượng lớn ngang xe hạng nặng như các xe [[T-80]], [[T-84]]. Đặc trưng của dòng này vẫn thừa kế trước đây, cơ động mạnh, hiện nay luôn dẫn đầu thế giới về tính cơ động.
Người dùng vô danh