Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

 
===Xe tăng ngày nay và tương lai===
Ngày nay xe tăng đang diễn ra những thay đổi lớn, cũng như [[Thiết giáp hạm]], tên lửa có điều khiển và hệ thống phòng thủ điện tử lấn dần vai trò của đại bác nòng dài và giáp. Nhiệm vụ chính diệt xe cơ giới của xe tăng bị máy bay tầm thấp và bộ binh cạnh tranh.
 
Tuy vậy, không đến nỗi bị mất giống như [[Thiết giáp hạm]]. Máy bay tầm thấp, bộ binh và các phương tiện khác dễ bị tổn tương nên xe tăng vẫn là hệ thống đối kháng mạnh nhất trên bộ.
 
====Tổn thương hiện đại.====
Người dùng vô danh