Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Phạm Văn Cảnh”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{bqx}} Đọc cả bài thấy văn phong không bách khoa và chủ thể cũng không nổi bật.[[Thành viên:Kantcer|Kantcer]] ([[Thảo luận Thành viên:Kantcer|thảo luận]]) 03:25, ngày 30 tháng 4 năm 2020 (UTC)
;Giữ
:<s>#{{bqg}}</s> Tôi chưa rõ lắm về văn phong “bách khoa” là như thế nào, nhưng viết về nhân vật lịch sử thì quan trọng là tính xác thực và dựa trên những gì người viết có. Còn đòi hỏi nhân vật phải có giải thưởng quốc gia mới đạt độ nổi bật thì có phải là quá đáng không. Thử xem lại có bao nhiêu nhân vật trên wiki đã co giải thưởng cấp quốc gia. Vấn đề cần xem xét là đóng góp của người đó và các giá trị để lại qua tấm gương của họ, hơn là những chức vụ họ đã làm. [[Thành viên:QTPham|QTPham]] ([[Thảo luận Thành viên:QTPham|thảo luận]]) 07:35, ngày 1 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#::Thành viên không đủ đk bỏ phiếu. <font size="2.99999"><span style="background:orange;">''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="green">V</font>]] − [[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="purple">E</font>]] + [[Đặc biệt:Đóng góp/Q.Khải|<font color="brown">F</font>]] = 2''</span></font> 05:03, ngày 2 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#:{{u|Q.Khải}}: Thành viên khởi tạo bài và đóng góp chính cho bài, đủ điều kiện bỏ phiếu theo quy định. — [[User:CVQT|<font color="D70270">'''Messi'''</font>]]<sup>[[User talk:CVQT|<font color="16ACDA">'''M10'''</font>]]</sup> 14:38, ngày 2 tháng 5 năm 2020 (UTC)
;Ý kiến