Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

 
====Giáp liên hợp====
Ngày nay, giáp xe tăng là loại [[giáp liên hợp]] (composite armour), bao gồm 3 phần.
Ngày nay, giáp xe tăng là loại [[giáp liên hợp]] (composite armour). Giáp bao gồm một lớp vỏ mềm dầy (tấm chắn trước của xe [[T-55]] cải tiến gần 1 mét). Vỏ mềm gồm nhiều lớp mềm dầy nhưng tỷ khối thấp đặt giữa các lớp cứng tỷ khối lớn nhưng mỏng hơn. Sau các lớp này là giáp chính làm bằng hợp kim tốt nhiều lớp. Bên trong giáp chính là lớp vật liệu mềm kín nguyên tử lượng cao "3 phòng chống" (NBC-"nuclear biological chemical"-"sinh hóa phóng xạ"). Một số xe có lớp ngoài cùng là hộp gốm chịu nhiệt phân tán dòng khí nóng đạn lõm. Với giáp như vậy, đạn KE nghiêng đi khi đi qua các lớp liên hợp rồi gẫy khi gặp giáp chính. Đầu nổ lõm bị kích nổ ở xa giáp chính nên giảm sức xuyên. Các xe hiện đại có xu hướng bọc tổ lái trong một giáp phụ kín, để bảo vệ tổ lái-dập lửa.
*Giáp bao gồm một lớp vỏ mềm dầy (tấm chắn trước của xe [[T-55]] cải tiến gần 1 mét). Vỏ mềm gồm nhiều lớp mềm dầy nhưng tỷ khối thấp đặt giữa các lớp cứng tỷ khối lớn nhưng mỏng hơn. Vật liệu làm vỏ mèm phải chịu nhiệt tốt để chịu đựng đạn nổ. Vỏ mềm phân tán các luồng xuyên, các lớp vỏ mềm càng đặt xa giáp chính càng phân tán luồng xuyên mạnh.
*Sau các lớp này là giáp chính làm bằng hợp kim tốt nhiều lớp, rất dầy.
*Bên trong giáp chính là lớp vật liệu mềm kín nguyên tử lượng cao "3 phòng chống" (NBC-"nuclear biological chemical"-"sinh hóa phóng xạ").
 
Ngày nay, giáp xe tăng là loại [[giáp liên hợp]] (composite armour). Giáp bao gồm một lớp vỏ mềm dầy (tấm chắn trước của xe [[T-55]] cải tiến gần 1 mét). Vỏ mềm gồm nhiều lớp mềm dầy nhưng tỷ khối thấp đặt giữa các lớp cứng tỷ khối lớn nhưng mỏng hơn. Sau các lớp này là giáp chính làm bằng hợp kim tốt nhiều lớp. Bên trong giáp chính là lớp vật liệu mềm kín nguyên tử lượng cao "3 phòng chống" (NBC-"nuclear biological chemical"-"sinh hóa phóng xạ"). Một số xe có lớp ngoài cùng là hộp gốm chịu nhiệt phân tán dòng khí nóng đạn lõm. Với giáp như vậy, đạn KE nghiêng đi khi đi qua các lớp liên hợp rồi gẫy khi gặp giáp chính. Đầu nổ lõm bị kích nổ ở xa giáp chính nên giảm sức xuyên. Các xe hiện đại có xu hướng bọc tổ lái trong một giáp phụ kín, để bảo vệ tổ lái-dập lửa.
Xe có không gian trong nhỏ gọn để lại khỏang trống lớn giớ các tấm giáp thép, có thể nhồi những vật liệu bền nhẹ chịu nhiệt (T-90) hay để trống hoàn toàn (Leoparrd 2A6). Khoảng trống này tạo ra sự phân tán luồng xuyên trước khi đi đến các lớp trong, tăng mức chịu đựng mà không tăng khối lượng.
 
Xe có không gian trong nhỏ gọn đểthì lạilàm khỏangđược khoảng trống lớn giớ các tấm giáp thép, có thể nhồi những vật liệu bền nhẹ chịu nhiệt (T-90) hay để trống hoàn toàn (Leoparrd 2A6). Khoảng trống này tạo ra sự phân tán luồng xuyên trước khi đi đến các lớp trong, tăng mức chịu đựng mà không tăng khối lượng.
Người ta có thể dặt cảm biến diện trên giáp liên hợp để kích hoạt các hành động phòng thủ, như kích nổ ERA [[Contact-V]]. Cũng đang nghiên cứu phát triển hệ thống giáp điện, dùng dòng điện mạnh đốt nổ KE, phân tán luồng xuyên.
 
Người ta có thể dặt cảm biến diện trên giáp liên hợp để kích hoạt các hành động phòng thủ, như kích nổ [[ERA]] [[Contact-V]], giáp phản ứng nổ này kích nổ trước khi đầu đạn xuyên vào, bắn ra một tấm cứng, tấm này đẩy nghiêng KE hoặc bẻ gẫy đạn lõm. Cũng đang nghiên cứu phát triển hệ thống giáp điện, dùng dòng điện mạnh đốt nổ [[KE]], phân tán luồng xuyên.
 
====Những bộ phận chính của giáp xe====
Người dùng vô danh