Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

*Dưới thân trước (phần thân dưới dốc trước), Hai bên thành tháp pháo, sau tháp pháo, hai bên thành thân xe, sau thân xe là những bộ phận dầy trung bình.
*Bụng xe và nóc xe mỏng, chỉ 40mm.
*Riềm xích hai bên xích và phía trước xe. Riềm này có thể đơn giản là những tấm thép 10-20mm, nhưng cũng có khi dầy đến hàng chục cm gồm nhiều lớp như bản cải tiến [[T-55]], cũng có khi kết cấu phức tạp như T-90. Riềm bảo vệ những phần dễ tổn thương và thấp của xích, những phần này thường được che đất với pháo từ xa, nhưng bộ binh ở gần dễ nã đạn chống tăng.
 
Phần dễ bị bắn nhất là trước tháp pháo và khiên, gồm hai tấm vai hai bên làm bè ra để che đỡ các phần phía sau tháp pháo. Đây là phần giáp tốt nhất xe.
Người dùng vô danh