Khác biệt giữa các bản “Liều gây chết”

Trong [[Độc chất học|độc chất học học]], '''liều gây chết''' hay '''liều tử vong''' (tiếng Anh: lethal dose, viết tắt '''LD''') là một dấu hiệu cho thấy mức độ độc tính gây chết của một chất hoặc loại [[Bức xạ|phóng xạ nhất định]]. Do sức đề kháng thay đổi từ cá nhân này sang cá nhân khác, "liều gây chết" đại diện cho một liều (thường được ghi là liều trên mỗi kg trọng lượng cơ thể của đối tượng) mà tại đó một ''tỷ lệ'' nhất định của các đối tượng sẽ chết. '''Nồng độ gây chết''' ('''LC''') là một phép đo liều gây chết được sử dụng cho các chất khí hoặc hạt. LD có thể dựa trên khái niệm người tiêu chuẩn, một cá nhân lý thuyết có các đặc điểm "bình thường" hoàn toàn, và do đó không áp dụng cho tất cả các quần thể phụ.
 
== Liều gây chết trung bình (LD<sub>50</sub>) ==
223.257

lần sửa đổi