Khác biệt giữa các bản “Xe tăng”

Những xe tăng hiện đại như [[Leopard 2A5]], [[T-90]] đều có bộ lọc không khí và điều hòa nhiệt độ để chiến đấu trong điều kiện cuộc chiến tranh hóa học. Tuy nhiên, hiện nay chỉ xe [[T-80]], [[T-90]] đầy dủ các thiết bị diều khiển từ xa, hệ thống cảm biến, tự động chiến đấu để đảm bảo trong môi trường độc hại (toàn bộ công tác tổ lái nằm trong giáp).
 
Tuy đều dự phòng khả năng hoạt động trong môi trường độc hại lâu, nhưng hàuhầu hết các xe đều không có khả năng đó. Người ta chỉ sản xuất số lượng ít các xe mang đủ các bộ phận điều hòa lọc không khí. Các xe tank hiện đại khi cần đều có thể lắp các máy đó.
 
Phía trong cùng giáp chính là một lớp mềm, đây là một phức hợp [[composite]] kín chứa những nguyên tố nặng như chì chống phóng xạ. Một loại xe tăng thử nghiệm [[Object 279]] <ref>http://legion.wplus.net/guide/army/ta/279.shtml</ref> của [[Liên Xô]] trước đây thiết kế một loại xe tăng có thành vát chống xung lực một vụ nổ hạt nhân, 4 xích đi được trên đất yếu như tuyết hay sản phẩm của vụ nổ.
 
===Hệ thống dập lửa, bảo vệ tổ lái.===
Người dùng vô danh