Khác biệt giữa các bản “Ðoàn Nguyễn Thùy Trang”

dnb
n (Bot: Thay thể loại Họ Đoàn Việt Nam bằng Người họ Đoàn tại Việt Nam)
(dnb)
 
{{dnb|Đại biểu quốc hội không nghiễm nhiên nổi bật}}
'''Ðoàn Nguyễn Thùy Trang''' (sinh năm 1972) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa 13]], thuộc đoàn đại biểu [[Thành phố Hồ Chí Minh]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/29/2676/%C4%90oan-Nguyen-Thuy-Trang.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate=ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
==Tiểu sử==