Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:::Hậu duệ: Lê Minh Tông chỉ có duy nhất 2 người con gồm:
:::*Lê Y (1506-1527), tức vua [[Lê Chiêu Tông]], mẹ là [[Trịnh Thị Loan]], con là [[Lê Trang Tông]] [[Nhà Lê trung hưng|nhà lê trung hưng]] (1515-1548)
:::*Lê Xuân (1507-1527), tức vua [[Lê Cung Hoàng]], mẹ là [[Trịnh Thị Loan]], không con là Lê Quý Nghi
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh