Khác biệt giữa các bản “Con dê gánh tội”

[[Tập tinFile:20140924164707!William Holman Hunt - The Scapegoat - WGA11808.jpg|300px|nhỏ|phải|Họa phẩm về con dê gánh tội]]
'''Con dê gánh tội''' hay còn gọi là '''con dê tế thần''' hay '''Oan dương''' ([[tiếng Hebrew]]: עזאזל) là [[thuật ngữ]] chỉ về một con [[dê]] trong một lễ tế của [[người Do Thái]] cổ được kể lại trong sách Lê Vi, theo đó con dê này bị đuổi vào [[sa mạc]] để dâng hiến cho [[Azazel]] với ngụ ý là sẽ gánh hết mọi [[tội lỗi]] của [[con người]] trút lên [[đầu]] nó, con dê này sẽ chịu [[Tội phạm|tội]] thay cho người Do Thái nói riêng và con người ta (dân sự) nói chung.