Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độc lập”

Đặt liên kết
Không có tóm lược sửa đổi
(Đặt liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
Độc lập sẽ giúp cho nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc,không sợ hãi về những gì chiến tranh,[[sự xung đột]], [[bạo loạn]] gây ra.
 
Độc lập là chỉ 1 là 1 không có 2 .quyết định từ 1 người hay 1 giai cấp tầng lớp xã hội tạo ra có sự thống nhất chung của sự Đoàn kết. == Xem thêm ==
== Xem thêm ==
*[[Chiến tranh giành độc lập]]
*[[Trưng cầu dân ý về độc lập]]
Người dùng vô danh