Khác biệt giữa các bản “Ernest Mandel”

n
 
==Ảnh hưởng==
Là một nhà tuyên truyền không mệt mõimỏi cho một sự chọn lựa khác đối với cả [[xã hội]] [[tư bản]] lẫn [[chủ nghĩa Stalin]] dựa trên nền dân chủ [[Xô viết]] và tự quản lý, Mandel đã có ảnh hưởng lớn nhất trong những thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20. Nếu như một thời bị đe dọa sẽ đi vào lãng quên sau bước ngoặt của lịch sử thế giới [[1989]]/[[1990]] – cũng như toàn thể truyền thống của chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa xã hội – thì có thể nhận thấy rằng sự chú ý về tác phẩm và cuộc đời của Ernest Mandel đã hồi sinh theo sự xuất hiện của phong trào chống [[toàn cầu hóa]] tư bản chủ nghĩa.
 
==Tác phẩm==