Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{otheruses4|thị trấn thuộc huyện Bố Trạch|hệ thống hang động Phongcùng Nhatên|Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | thị trấn
| tên = Phong Nha