Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* Khai thác vệ tinh [[Vinasat-2]]
 
'''Dịch vụ Bưu chính'''
* Dịch vụ Bưu phẩm
* Dịch vụ Bưu kiện
* Dịch vụ Chuyển phát nhanh EMS
* Dịch vụ Bưu chính ủy thác
* Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ
''Mạng giáo dục:''
*Mạng giáo dục VNEdu
Người dùng vô danh