Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo/Lần 2”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
=====Đồng ý=====
#{{OK}} đủ 5 bài liên quan nhóm Vệ tinh Galileo[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 07:50, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)
# {{OK}} [[Thảo luận Thành viên: Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam]] 09:15, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)
 
=====Phản đối=====