Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Lịch sử==
<!--Cần mở rộng-->
Trước đây, huyện Hữu Lũng thuộc tỉnh [[Bắc Giang]] nhưng từ năm [[1956]] thì nhập vào [[Lạng Sơn]] trực thuộc [[khu tự trị Việt Bắc]].
 
Ngày [[19 tháng 1]] năm [[1965]], thành lập thị trấn Hữu Lũng trên cơ sở tách các xóm: An Ninh, Tập Lập, Cầu Mười và khu nhà Trạm, nhà thờ cũ thuộc xóm Gai của xã Sơn Hà và các xóm Tân Mỹ, Na Đâu của xã Đồng Tân.<ref>[https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-17-NV-phe-chuan-thanh-lap-thi-tran-Huu-Lung-huyen-Huu-Lung-tinh-Lang-Son-18183.aspx Quyết định số 17-NV năm 1965]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 9]] năm [[1989]], chuyển xã Hữu Liên từ huyện [[Chi Lăng]] về huyện Hữu Lũng quản lý.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập xã Đô Lương vào xã Vân Nham, sáp nhập xã Thiện Kỵ và Tân Lập thành xã Thiện Tân.<ref name ="NQ818">[https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-818-nq-ubtvqh14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-tinh-lang-son-178940-d1.html/ Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Huyện Hữu Lũng có 1 thị trấn và 23 xã như hiện nay.