Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Văn hóa==
Huyện Hữu Lũng là nơi có nhiều lễ hội như:
Huyện Hữu Lũng là nơi có nhiều lễ hội như hội chợ Thị trấn Hữu Lũng tổ chức ngày 12/01 Âm lịch, ngày 27/03 Âm lịch, ngày 12 tháng 8 âm lịch, ngày quốc khánh 2 tháng 9 dương lịch; hội chợ Phổng (xã [[Vân Nham]]) tổ chức vào ngày 20 tháng giêng; hội chợ Bắc Lệ (xã [[Tân Thành]]) tổ chức vào ngày 15 tháng giêng. Có nhiều hội đền như hội đền Bắc Lệ (xã [[Tân Thành]]), đền Suối Ngang (xã [[Hoà Thắng]]), đền Quan Giám Sát và đền 94 (xã [[Hòa Lạc|Hoà Lạc]]), đền Ba Nàng (xã [[Cai Kinh]]); hội Trò Ngô (xã [[Yên Thịnh]]).
* Hội chợ thị trấn Hữu Lũng tổ chức ngày 12/1 âm lịch, ngày 27/3 âm lịch, ngày 12 tháng 8 âm lịch, ngày quốc khánh 2 tháng 9 dương lịch
* Hội chợ Phổng ở xã Vân Nham tổ chức vào ngày 20 tháng giêng
* Hội chợ Bắc Lệ ở xã Tân Thành tổ chức vào ngày 15 tháng giêng
 
Có nhiều hội đền như:
* Hội đền Bắc Lệ ở xã Tân Thành
* Đền Suối Ngang ở xã Hoà Thắng
* Đền Quan Giám Sát và đền 94 ở xã Hoà Lạc
* Đền Ba Nàng ở xã Cai Kinh
* Hội Trò Ngô ở xã Yên Thịnh.
 
== Tham khảo ==