Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Mã”

n
Cập nhật theo enwiki
n Mxn đã đổi Bản mẫu:Code thành Bản mẫu:Mã: Việt hóa
n Cập nhật theo enwiki
 
Dòng 1:
<code>{{#tag:syntaxhighlight|{{{code|{{{1}}}}}}|lang="{{{lang|{{{2|text}}}}}}"|encloseclass="none"{{{class|}}}|id={{{id|}}}|style={{{style|}}}|inline=1}}</code><noinclude>
{{Tài liệu}}
</noinclude>