Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Callisto (vệ tinh)”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
|trạng thái =
}}
{{Chọn lọc 4|tên=Vệ tinh Galileo}}
{{Chọn lọc|tên bài =Callisto|25 đến 31 tháng 5 năm 2009}}
{{Thảo luận mục Ngày này năm xưa|date1=2016-01-07|oldid1=22680562|date2=2017-01-07|oldid2=26096135|content=[[1610]] – [[Galileo Galilei]] lần đầu tiên quan sát thấy bốn [[Vệ tinh Galileo|vệ tinh]]: '''[[Ganymede (vệ tinh)|Ganymede]]''', '''[[Callisto (vệ tinh)|Callisto]]''' , '''[[Io (vệ tinh)|Io]]''' và '''[[Europa (vệ tinh)|Europa]]'''.}}