Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

miền Trung
n
(miền Trung)
}}
 
'''Đắk Lắk''' hay '''Darlac''' (theo tiếng M'nông ''Dak Lak'' [daːk laːk] (phát âm gần giống như "đác lác") nghĩa là "[[hồ Lắk]]", với ''dak'' nghĩa là "nước" hay "hồ",<ref>{{Chú thích web|url=http://sealang.net/monkhmer/dictionary|tiêu đề=Mon-Khmer Etymological Dictionary}}</ref> đồng căn với Việt ''nước/nác'', Khmer ទឹក ''tɨk'') là một [[tỉnh]] có diện tích lớn thứ 4 nằm ở trung tâm [[Tây Nguyên (Việt Nam)|Tây Nguyên]],miền Trung, [[Việt Nam]].
 
Năm 2018, Đắk Lắk là đơn vị hành chính [[Việt Nam]] đông thứ 9 về số dân, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|xếp thứ 22]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)]], [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP bình quân đầu người|xếp thứ 41]] về [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]] bình quân đầu người, [[Danh sách đơn vị hành chính Việt Nam theo GRDP|đứng thứ 37]] về tốc độ tăng trưởng [[Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)|GRDP]]. Với 1.919.200 người dân<ref>{{Chú thích web|url=https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=714|title=Dân số các tỉnh Việt Nam|last=|first=|date=|website=Tổng cục Thống Kê Việt Nam|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 30 tháng 09 năm 2019}}</ref>, số liệu kinh tế - xã hội thống kê GRDP đạt 78.686 tỉ [[Đồng (đơn vị tiền tệ)|Đồng]] (tương ứng với 3,4175 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 41,00 triệu đồng (tương ứng với 1.781 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,82%.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://daklak.gov.vn/-/bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-xay-dung-co-ban-nam-2018-va-du-kien-ke-hoach-xay-dung-co-ban-nam-2019|title=Tình hình kinh tế, xã hội Đắk Lắk năm 2018|last=|first=|date=|website=UBND tỉnh Đắk Lắk|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=Ngày 12 tháng 10 năm 2019}}</ref>
Người dùng vô danh