Khác biệt giữa các bản “Sōretsu Shinsengumi! Bakumatsu no dōran”

không có tóm lược sửa đổi
(Alphama Tool)
 
==Nội dung==
 
Để đàn áp các chí sĩ Cần Vương (trong phim là Cần Hoàng), năm Bunkyū thứ 2, Mạc phủ cho thành lập đội lãng sĩ Shinchō. Nhưng vì mang nhiều tiếng xấu mà đội lãng sĩ này bị giải tán và thành lập đội [[Shinsengumi]] gồm những nhân vật tâm huyết. Với mục đích bảo vệ trị an [[Kyōto]] và đàn áp phe đối lập là đảng Cần Hoàng, [[Shinsengumi]] hoạt động tích cực ở kinh đô và lập được nhiều thành tích. Nhưng trong nội bộ Shinsengumi cũng đã có mầm mống chia rẻrẽ, thành phe của Kondō Isami và phe của lãng sĩ xứ Mito là [[Serizawa Kamo]]. Serizawa lạm dụng vị trí để làm chuyện càn rỡ, cuối cùng bị Kondō thanh trừng. Nhưng đội trưởng đội một của [[Shinsengumi]] không ngờ rằng đằng sau đó là cái bóng to hơn, đang lập mưu để đẩy mình vào chỗ chết...<ref>[http://eiga.com/movie/70930/] 壮烈新選組 幕末の動乱 ストーリー</ref>
 
==Staff==