Khác biệt giữa các bản “Thế giới trong The Hunger Games”

không có tóm lược sửa đổi
Tuy nhiên trong đoạn cuối của "Catching Fire" – Ngọn lửa lây lan, một bí mật sắp được sáng tỏ, Quận 13 vẫn bí mật tồn tại. Cuộc khởi nghĩa mới nổ ra đã bị đàn áp khốc liệt, kết quả là sự diệt vong của Quận 12.
 
Trở lại 75 năm về trước, sau khi bình định được các Quận, Capitol tổ chức "Hunger Games", một "trò chơi" theo cách gọi của người Capitol, nhưng là một "Đấu trường Sinh tử" đối với phần còn lại của đất nước. Cuộc thi được tổ chức với danh nghĩa là để tưởng nhớ đến thắng lợi của Capitol, đã giúp thống nhất đất nước, và để nhắc nhở các quận về quyền lực tuyệt đối của Capitol. Nhưng, mục tiêu tối thượng của "Hunger games", chính là để chia rẻrẽ các Quận với nhau, và thậm chí là chichia rẻrẽ nội bộ trong từng Quận, để Capitol có thể giữ vững chính quyền chuyên chế của mình.
 
== The Capitol – Thủ đô của Panem ==