Khác biệt giữa các bản “Bắt chước kiểu Müller”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Erbessa mimica(top) Josia oribia(bottom).JPG|small|nhỏ|phải|220px|[[Erbessa mimica]] (trên) và [[Josia oribia]] (dưới) cùng độc hại và cùng giống nhau. Đây là một trường họp bắt chước kiểu Müller]]
'''Bắt chước kiểu Müller''' là một hiện tượng tự nhiên trong đó hai sinh vật nguy hiểm hay độc hại [[bắt chước]] lẩnlẫn nhau để de dọa hay cảnh cáo những động vật nào muốn ăn chúng. Khác với [[bắt chước kiểu Bates]], ở đây cả hai loài động vật đều độc hai. Do hai loài giống nhau nên có lợi cho cả hai, khi một sinh vật ăn thịt một con thì nó nhận thức ra rằng nên tránh luôn con kia. Loại bắt chước này được miêu tả và đề xướng bởi [[Fritz Müller]] năm 1878.<ref>{{chú thích tạp chí | last1 = Müller | first1 = Fritz | year = 1878 | title = Ueber die Vortheile der Mimicry bei Schmetterlingen | url = | journal = Zoologischer Anzeiger | volume = 1 | issue = | pages = 54–55 }}</ref><ref>{{chú thích tạp chí | last1 = Müller | first1 = F. | year = 1879 | title = Ituna'' and ''Thyridia''; a remarkable case of mimicry in butterflies. (R. Meldola translation) | url = | journal = Proclamations of the Entomological Society of London | volume = 1879 | issue = | pages = 20–29 }}</ref>
== Bối cảnh ==