Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
<references group="chú thích"/>
 
== Tham khảo ==
* J. J. Saunders, ''The History of the Mongol Conquests'' (1971); M. Rossabi, Khubilai Khan (1988).''....''