Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Antiochos XI Epiphanes”

không có tóm lược sửa đổi
# {{OK}} Bài viết có văn phong tốt, có nhiều nguồn để kiểm chứng. Bài này đề cử làm BVCL thì mình cũng không phản đối. [[Thành viên:Anewplayer|<font color="#da251d">'''Anewplayer'''</font>]] <sup><font color="#007FFF">'''''([[Thảo luận Thành viên:Anewplayer|<font color="#007FFF">thảo luận</font>]])'''''</font></sup> 04:27, ngày 3 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Bài viết văn phong tốt, những mấy chục nguồn, biết đâu có khi còn chọn lọc ấy chứ. [[Thành viên:Russian Federal Subjects|Russian Federal Subjects]] ([[Thảo luận Thành viên:Russian Federal Subjects|thảo luận]]) 13:26, ngày 5 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Dịch tốt, đầy đủ [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 06:03, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)
 
;Chưa đồng ý
#{{u|A}} Vì lý do gì mà BVCL bên en mới 1 năm bạn chỉ đề cử BVT bên wiki tiếng Việt? có vấn đề gì à? [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 01:11, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#:{{ping|Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)}} Thực ra thì việc mình đề cử bài này ở mục BVT là do nó mình thấy bài này hơi ít nội dung nếu so sánh với nhiều bài viết chọn lọc khác. Vả lại số lượng BVT trên vi Wiki còn khá ít so với BVCL, đặc biệt là mục "Nhân vật lịch sử", nên mình muốn bổ sung thêm bài viết này vào hạng mục này.--[[Tập tin:BAsset 1.svg|60px|link=Thành viên:A]] [[Thảo luận thành viên:A|<sup style="color:#000;font-family: 新細明體,'AR PL UMing TW';">thảo luận</sup>]] 02:03, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#::Ít rồi sao, bộ tự dưng nó ít mà bên en người ta cho BVCL hả, bạn nghĩ cái wiki này nó cao hơn wiki tiếng Anh hả, cái wiki này thật ra cũng chỉ là thứ sao chép thôi, wiki tiếng Việt tưởng cao giá hay sao mà bài bên en là bài CL qua đây chỉ ngang tầm BVT hay bạn sợ thằng nào phản đối? <!--mình dội bom cứt ngày đêm cho thấy mẹ nó luôn--> [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 02:07, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)
#:::Mình cũng biết vậy, mình nhớ không nhầm thì từng có biểu quyết là BVT bên en có thể trở thành BVCL bên vi mình, nên tự nhiên đề cử BVCL bên en thành BVT bên vi nghe có phần hơi lạ đời. Phản đối thì mình nghĩ chả ai phản đối cả đâu vì bản thân văn phong bài này nó quá ổn rồi. Mình đề cử BVT cũng coi như là góp phần xây dựng mục này vả lại ông này làm vua được có mấy tháng, cũng không lập nên công trạng gì, nói chung là khá vô danh, lên trang chính có thể nhường cho những nhân vật khác hoặc đề tài khác thú vị hơn.--[[Tập tin:BAsset 1.svg|60px|link=Thành viên:A]] [[Thảo luận thành viên:A|<sup style="color:#000;font-family: 新細明體,'AR PL UMing TW';">thảo luận</sup>]] 02:56, ngày 6 tháng 5 năm 2020 (UTC)