Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ ưu tiên của toán tử”

Không có tóm lược sửa đổi
Với sự ra đời của số mũ trong thế kỷ 16 và 17, chúng được ưu tiên hơn cả phép cộng và phép nhân và chỉ có thể được đặt dưới dạng siêu ký tự bên phải căn cứ của chúng. [1] Do đó 3 + 5<sup>2</sup> = 28 và 3 / 5<sup>2</sup> = 0.75.
 
Những quy ước này tồn tại để loại bỏ sự mơ hồ trong khi cho phép ký hiệu càng ngắn gọn càng tốt. Trong trường hợp muốn ghi đè các quy ước ưu tiên hoặc thậm chí chỉ đơn giản là để nhấn mạnh chúng, dấu ngoặc đơn () có thể chỉ ra một trật tự thay thế hoặc củng cố thứ tự mặc định để tránh nhầm lẫn. Ví dụ: (2 + 3) × 4 = 20 lựcvới phép cộng vàođược phépthực nhânhiện trước phép nhân, và (3 + 5) <sup>2</sup> = 64, lựctại bổđó sungphép vàocộng lũyđược thừathực hiện trước phép lũy thừa. Đôi khi, để rõ ràng, đặc biệt là với dấu ngoặc đơn lồng nhau, dấu ngoặc đơn được thay thế bằng dấu ngoặc vuông, như trong biểu thức [2 × (3 + 4)] - 5 = 9.
 
== Ghi chú ==