Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Lịch sử==
<!--Cần mở rộng-->
Ngày [21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập xã Tô Hiệu và 2 thôn: Tòng Chu 1, Tòng Chu 2 thuộc xã Hoàng Văn Thụ vào thị trấn Bình Gia.<ref name ="NQ818">http[https://vanbanm.chinhphuthuvienphapluat.vn/portalvan-ban/pagebo-may-hanh-chinh/portalNghi-quyet-818-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Lang-Son-430538.aspx/chinhphu Nghị quyết số 818/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198500NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Huyện Bình Gia có 1 thị trấn và 18 xã như hiện nay.