Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ ưu tiên của toán tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Dấu trừ đơn phương ===
Có các quy ước khác nhau liên quan đến toán tử đơn nguyên - (thường đọc "trừ"). Trong biểu thức toán học viết hoặc in, biểu thức −3<sup>2</sup> được hiểu là {{Nowrap|0 − (3<sup>2</sup>) {{=}} − 9}},<ref name="Bronstein_1987">{{Chú thích sách|title=Taschenbuch der Mathematik|title-link=Bronstein and Semendjajew|last=Bronstein<!-- 1903–1976 -->|first=Ilja Nikolaevič<!-- Nikolajewitsch -->|last2=Semendjajew<!-- 1908–1988 -->|first2=Konstantin Adolfovič<!-- Adolfowitsch -->|date=1987|publisher=[[Verlag Harri Deutsch]] (and [[B. G. Teubner Verlagsgesellschaft]], Leipzig)|others=Weiß, Jürgen<!-- lector -->|isbn=3-87144-492-8|editor-last=Grosche|editor-first=Günter|edition=23|volume=1|location=Thun and Frankfurt am Main|pages=115–120|language=Đức|translator-last=Ziegler|translator-first=Viktor|chapter=2.4.1.1.|orig-year=1945|editor-last2=Ziegler<!-- 1922–1980-->|editor-first2=Viktor|editor-last3=Ziegler|editor-first3=Dorothea}}</ref><ref>{{Chú thích sách|title=Elementary Algebra for College Students|last=Allen R. Angel|edition=8|at=Chapter 1, Section 9, Objective 3}}</ref>
 
Một số ứng dụng và ngôn ngữ lập trình, đặc biệt là [[Microsoft Excel]] (và các ứng dụng bảng tính khác) và [[Bc (ngôn ngữ lập trình)|ngôn ngữ lập trình bc]], các toán tử đơn nguyên có mức độ ưu tiên cao hơn các toán tử nhị phân, nghĩa là phép trừ unary có độ ưu tiên cao hơn lũy thừa, vì vậy trong các ngôn ngữ đó -3<sup>2</sup> sẽ được hiểu là {{Nowrap|(−3)<sup>2</sup> {{=}} 9}}.<ref>{{Chú thích web|url=https://web.archive.org/web/20150419091629/https://support.microsoft.com/en-gb/kb/kbview/132686|tựa đề=Formula Returns Unexpected Positive Value|ngày=15 August 2005|nhà xuất bản=Support.microsoft.com|ngày truy cập=5 March 2012}}</ref> Điều này không áp dụng cho toán tử trừ nhị phân -; ví dụ: trong Microsoft Excel trong khi các công thức <code>=-2^2</code>, <code>=-(2)^2</code> và <code>=0+-2^2</code> trả về kết quả 4, công thức <code>=0-2^2</code> và <code>=-(2^2)</code> trả về kết quả - 4.