Khác biệt giữa các bản “Nhà Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 61304156 của Marie Gulleya (thảo luận) xóa nhiều vậy)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Quân sự ==
[[Tập tin:MongolCavalrymen.jpg|left|thumb|170px|Đột kỵ Mông Cổ sử dụng cung tác chiến.]]
Quân đội truyền Nguyên chiếu theo quan hệ mà phân thành bốn đẳng cấp Mông Cổ quân, Tham mã xích quân, Hán quân và Tân phụ quân. Mông Cổ quân và Tham mã xích quan chủ yếu là kỵ binh. Hán quân và Tân phụ quân đại đa số là bộ quân, và cũng có một bộ phận là kỵ binh. Thủy quân sắp xếp thành Thủy quân vạn hộ phủ, hay thủy quân thiên hộ sở. Pháo quân do pháo thủ và thợ chế pháo tạo thành, sắp xếp thành Pháo thủ vạn hộ phủ, pháo thủ thiên hộ sở, đặt pháo thủ tổng quản.<ref name="元朝軍事">[http://military.china.com/zh_cn/history2/06/11027560/20050513/12309838.html 元朝军队的构成]</ref>。