Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
}}
 
'''Trường Đại học Kinh tế''' là một trường thành viên của [[Đại học Quốc gia Hà Nội]], [[Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội|(tên tiếng Anh là: VNU University of Economics and Business, viết tắt là UEB hoặc VNU-UEB)]] là một cơ sở đào tạo bậc đại học và sau đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học chuyên ngành kinh tế học và kinh doanh học của Việt Nam.
 
Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974. Trải qua các giai đoạn phát triển, Trường đã mang các tên gọi:  Khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN; Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN và nay là  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
[[Thể loại:Đại học nghiên cứu và ứng dụng]]
[[Thể loại:Đại học và cao đẳng công lập Việt Nam]]
[[Thể loại:UEB-VNU]]
[[Thể loại:Đại học năng động]]
[[Thể loại:Đại học và cao đẳng kinh tế Việt Nam‎]]
[[Thể loại:Đại học hàng đầu về kinh tế]]
[[Thể loại:Trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội‎]]