Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trích diễm thi tập”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Căn cứ bài Tựa của soạn giả là Hoàng Đức Lương viết năm 1497, thì bộ ''Trích diễm thi tập'' chắc đã hoàn thành trong khoảng thời gian ấy. Cũng theo Lê Quý Đôn, bộ hợp tuyển này gồm 15 quyển, tuyển chọn thơ của các nhà thơ có tiếng đời [[Nhà Trần|Trần]] (từ [[Nguyễn Trung Ngạn]]) đến đầu đời [[Nhà Hậu Lê|Lê]] (đến [[Đàm Văn Lễ]], cuối sách có phụ thêm một số bài thơ của người soạn là Hoàng Đức Lương); nhưng đến thời ông chỉ "còn lại chưa đầy một nửa". Sau thế kỷ 18, phần còn lại đó cũng bị thất lạc một thời gian dài, mãi gần đây mới tìm lại được.
 
Văn bản mới tìm ra này gồm 6 quyển, có nguyên vẹn bài Tựa của soạn giả viết vào năm Hồng Đức thứ 28 (1497), và phần thơ ngũ tuyệt và thất tuyệt; nhưng thiếu hẳn phần thơ ngũ ngôn bát cú và [[thất ngôn bát cú]] <ref>Bản ''Trích diễm thi tập'' mới tìm ra hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm ([[Hà Nội]]), mang ký hiệu: VHv. 2473. Ở Vụ Bảo tồn Bảo tàng (Hà Nội) có bản chép tay (sưu tầm năm [[1957]]) mang ký hiệu HN. 279, sau đó Thư viện Khoa học xã hội (Hà Nội) đã sao lại thành bản VHv. 2573. Các sách dùng để tham khảo (ghi bên trên) đều không cho biết ''Trích diễm thi tập'', mỗi tác giả hoặc mỗi thể loại có bao nhiêu bài thơ, sẽ bổ sung khi tra được.</ref>. Đối chiếu với những bài thơ Lê Quý Đôn đã chép lại trong ''Toàn Việt thi lục'', có thể khẳng định bản ''Trích diễm thi tập'' hiện nay cũng gần giống với bản đã "sứt mẻ" mà Lê Quý Đôn đã có.<ref name="TDVH">Theo ''Từ điển văn học'' (bộ mới), tr. 613.</ref>
 
==Lý do làm sách==
Người dùng vô danh