Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Balaji Baji Rao”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| miêu tả =
| chức vụ = Maratha Peshwa
| bắt đầu = 84 tháng 127 năm 17201740
| kết thúc = 23 tháng 6 năm 1761
| tiền nhiệm = [[Baji Rao I]]