Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Balaji Baji Rao”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chức vụ = Maratha Peshwa
| bắt đầu = 4 tháng 7 năm 1740
| kết thúc = 23 tháng 6 năm 1761 (gần 21 năm)
| tiền nhiệm = [[Baji Rao I]]
| kế nhiệm = [[Madhavrao I]]